Definiowanie strony mostu napędowego

MOSTY NAPĘDOWE W ELEKTRYCZNYCH WÓZKACH WIDŁOWYCH

Lewa strona (Lh): Lewa strona jednostki, biorąc pod uwagę kierunek jazdy pojazdu.
Prawa strona (Rh): Prawa strona jednostki, biorąc pod uwagę kierunek jazdy pojazdu.

MOSTY NAPĘDOWE Z WAŁKIEM ATAKUJĄCYM

Lewa strona (Lh): lewa strona mostu napędowego patrząc od strony wałka atakującego.
Prawa strona (Rh): prawa strona mostu napędowego patrząc od strony wałka atakującego.